سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید نیازکار – بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست، دانشکده ی مهندسی دانشگاه شیراز
محمد جواد عابدینی – بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست، دانشکده ی مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله از روش عناصر محدود خطی و غیر خطی ترکیبی با منظور نمودن جریان آرام به عنوان شرایط اولیه برای تحلیل شبکه های توزیع آب استفاده شده است. روش مزبور بر روی دو مثال نمونه پیاده گردیده و نتایج با نرم افزار EPANET و نیوتن- رافسون مقایسه گردیده است. همچنین با پیشنهاد روشی برای تصحیح دبی در هر مرحله، تعداد تکرارهای این روش عددی به صورت قابل توجهی تقلیل یافته است. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که روش مزبور از دو مزیت ویژه مبتنی بر همگرایی سریع و همچنین دقت قابل ملاحظه برخوردار می باشد.