سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
کامبیز عالم پور – سازمان صنایع دریایی -گروه شناورهای اثر سطحی –معاونت طرح و برنامه -کار
محمد ایزدی –

چکیده:

قشم به عنوان بزرگترین جزیره منطقه خلیج فارس و دریای عمان از قابلیتها و استعدادهای سرمایه گذاری مناسبی برخوردار بوده و توجه بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بخشهای اقتصادی را به خود جلب نموده است. در سالهای اخیر توجه به گردشگری این جزیره در شکلهای توریسم درمانی- اکو توریسم- توریسم ورزشی و سایر طرحهای گردشگری ابعاد تازه ای به خود یافته است[ ۱]. در این مقاله با استفاده از مدل تحلیلی SWOT شاخص های گردشگری جزیره قشم مورد ارزیابی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی است. SWOT قالبی را برای شناسایی و تدوین استراتژ یها فراهم می کند و از این جهت دارای اهمیت زیادی در تصمیم گیری های ساختاری استراتژیک می باشد. مدل SWOT در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی می باشد( منطقه تهدیدات- فرصتها از منظر بیرونی و منطقه ی قوت و ضعف از منظر درونی ) ، به عبارت دیگر همواره چهار دسته استراتژی در این مدل مطرح می گردد.با استفاده از نتایج بدست آمده در این زمینه میتوان شاخص های استراتژیک گردشگری جزیره قشم را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.