سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

دانیال بوستان – کارشناسی ارشد- دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر پرویز – استادیار- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تاکنون روش های زیادی برای تشخیص آسیب در تجهیزات مکانیکی معرفی شده است که در میان آنها آنالیز موجک و آنالیز ممان های آماری بیشتر از سایر روش ها مورد توجه قرار گرفته اند . اگرچه این روشها کارایی خود را به اثبات رسانده اند، اما پیچیدگی، نبود تعبیر فیزیکی مناسب از معیارهای انتخابی و نیز حساسیت به شرایط اولیه از عمده ترین نقایص آنها به شمار میرود. همچنین این روش ها صرفاً بر روی شناسایی آسیب تمرکز داشته و توجهی به شدت آسیب ندارند . در این مقاله، روشی ساده اما کارآمد برای شناسایی آسیب هایی که احتمال وقوع آنها در یک بلبرینگ بسیار زیاد است ارائه می گردد. اساس این روش بر مبنای آنالیز فوریه زمان کوتاه بوده و لذا معیارهای مورد استفاده در آن، دارای تعبیر فیزیکی مناسبی خصوصاً در ماشین آلات با حرکات دورانی می باشد. همچنین روشی برای تخمین شدت آسیب در بلبرینگ نیز ارائه میگردد. این روش، آسیب را یک متغیر فازی در نظر گرفته و شدت آسیب را بر مبنای این فرض محاسبه می نماید. آزمایش
این روش بر روی دادههای واقعی، نشان از صحت عملکرد آن دارد.