سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فخرایی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ،
سهراب حجام – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
امیر حسین مشکواتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده:

پدیده گرد و غبار در ردیف بزرگترین مشکلات جدی محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک است که اثرات مخربی را برای ساکنان این مناطق به همراه دارد. کثرت وقوع این پدیده در جنوب غرب ایران و پیامدهای گوناگون ناشی از آن از جمله پیامدهای زیست محیطی، تاثیرات آن در سلامت انسانها و نقش آن در تولید محصولات کشاورزی و … ایجاب می کند بر روی این موضوع مطالعات گسترده ای صورت بگیرد. در این تحقیق در یک مطالعه موردی الگوهای همدیدی موثر بر وقوع پدیده گرد و غبار فوریه ۲۰۰۹ در جنوب غرب ایران بررسی شد. همچنین نقش مولفه های بردار باد در ایجاد گرد و غبارهای زمستانه جنوب غرب کشور بررسی گردید. پس از تعیین روزهای همراه با گرد و غبار، نقشه های روز های همراه با گرد و غبار جهت دستیابی به الگوی کلی گرد و غبار مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت الگوی کلی گرد و غبار زمستانه در منطقه جنوب غرب شناسایی گردید تا سامانه های موثر در شکل گیری پدیده گرد و غبار زمستانه در منطقه تعیین شوند. سامانه همدیدی اصلی این نوع گرد و غبارها سامانه کم فشار فعال روی شرق مدیترانه و سامانه پرارتفاع جنب حاره ای روی جنوب غرب کشور است. همچنین نتایج حاصل از بررسی مولفه باد نصف النهاری الگوهای زمستانی نشان داد که ایجاد چشمه های گرد و خاک در الگوهای زمستانی با بادهای جنوبی و یا مولفه نصف النهاری جنوب به شمال همراه می باشد، در حالی که در ادامه وضعیت با شمالی شدن بادها چشمه تولید ضعیف شده و یا اینکه خاموش می شود.