سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد صفر پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی_دانشگاه یزد
حمزه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی_دانشگاه اصفهان
مهدی محمود آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی_دانشگاه یزد

چکیده:

دراین مقاله بررسی و تحلیل سینوپتیکی بارندگی شدید سیزدهم آذرماه سال ۸۷ که درنواحی مرکزی ایران به ویژه در استان یزد بو قوع پیوست پرداخته شده است بدین منظور پس از بررسی شرایط جغرافیایی استان یزد از نقشه های هوا و داده های هواشناسی روزانه و ساعتی ایستگاه های سینوپتیک منطقه استفاده گردید در طی یک دوره ۳ روزه ۱۳-۱۱ اذرماه سال ۱۳۸۷ ارایش الگوی سینوپتیکی و روندآن در نقشه های هوا شامل سطوح ۸۵۰ ، ۵۰۰ هکتوپاسکال و سطح زمین مطالعه و بررسی گردید نتایج نشان داد که عامل اصلی ایجاد بارش بررسی شده در استان یزد نفوذ و استقرار سیستم پرفشار سیبری و تشکیل سردچالی وسیع برروی نیمه شمالی کشور بوده است در همین زمان سیستمهای ناپایدار غربی در برخورد با این سردچال تغییر مسیر داده و به سمت عرضهای پایین تر منتقل شده اند در نتیجه سیستمهای غربی با حرکت خود از روی خلیج فارس ودریای عمان رطوبت زیادی را جذب کرده و از سمت جنوب وجنوب غرب به داخل کشورنفوذ نموده و بارشهای قابل توجهی را در قسمتهایی از کشور خصوصا استان یزد سبب گردیده است .