سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد طاهای ابدی – پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
حامد کاشانی – پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نادر آریایی فر – پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده:

این مقاله به بررسی سینماتیکی سیستمی می پردازد که برای ایجاد شرایط کم وزنی ۴ در سطح زمین استفاده می شود . در این سیستم با ایجاد حرکت در جسم، راستای بردار جاذبه زمین از دیدگاه ذرات آن پیوسته تغییر داده می شود . با تحلیل حرکت جسم، معیارهای ارزیابی شرایط کم وزنی با استفاده از مدل ارائه شده بررسی می شود . این مدل برای تحلیل حرکت ج سمیاستفاده می شود که حول دو محور سیستم با سرعت زوایه ای متغیر دوران داده می شود . مقدار سرعت های زاویه ای به صورت تصادفی تغییر داده می شود . با تعیین بردار شتاب هرذره از جسم و محاسبه انتگرال آن دربازه زمانی معین، مطابقت شرایط ایجادشده در جسم با شرایط کم وزن ی بررسی می شود .