سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پگاه ملائی – هواشناسی کشاورزی ،کارشناسی ارشد، کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان
احد یاغموری – هواشناسی، کارشناسی ، مدیر کل هواشناسی استان زنجان
صونا صرفی – هواشناسی ،دانشجوی دکتری، کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان
محمد علی محبوبی – جغرافیا (آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک ) ، کارشناسی ارشد ، رئیس شبکه پایش اداره کل هواشناسی استان زنجان

چکیده:

در استان زنجان به علت شرایط اقلیمی و توپوگرافی، سیل یکی از عمده ترین بلایا محسوب می شود . پیش بینی بارش ابزار فوق العاده مهم و مورد استفاده ای در امر پیش بینی سیل می باشد. در این مقاله به بررسی میزان بارش ها درسطح استان و حداکثر بارش های اتفاق افتاده در طول دوره آماری ایستگاه ها پرداخته و همچنین به صورت موردی سیل فروردین ۹۴ به صورت سینوپتیکی و آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بارش های اتفاق افتاده در سه روز در برخی نقاط به اندازه یک چهارم بارش سالیانه بوده است و بررسی شدت مدت بارش ها نیز نشان دهنده این بود که قسمت عمده بارش ها دربازه زمانی کوتاهی اتفاق افتاده است که همه این اطلاعات می تواند جهت دستیابی به یک سیستم هشدار سریع کمک نماید. استفاده از روش های مختلف علمی و استفاده از تجهیزات مدرن و ادوات تکمیلی و شبکه ایستگاه های خودکار هواشناسی می تواند در تهیه پیش بینی های به موقع موثر باشد. بنابراین با صدور پیش بینی و پیش آگاهی قبل از وقوع بارش و رخداد سیل می توان مسولین و برتامه ریزان را در جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل یاری رساند.