سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدنجم الدین الماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
مسلم باقری – کارشناس ارشد مهندسی معدن
رضا قائد رحمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

سیستم های طبقه بندی به صورت یک لیست کنترل هستند که بر اساس آن می توان دریافت که آیا تمام اطلاعات ضروری برای تحلیل و یا طراحی فراهم است یا خیر. هدف از این روش نسبت دادن توده سنگ به یکی از کلاس های از پیش تعیین شده با توجه به مقادیر داده شده است. در سیستم های طبقه بندی توده سنگ، پارامترها با امتیازات ثابت تعریف شده اند. با استفاده از سیستم های فازی این امتیازات ثابت از بین رفته و به جای آنها درجه عضویت تعریف شده است که به هر ورودی با توجه به عضویت آن در کلاس یک امتیاز نسبت داده می شود. در این مقاله سیستم طبقه بندی RMR مورد بررسی قرار گرفته است که سه پارامتر مقاومت فشاری تک محوره، RQD و فاصله داری درزه ها در آن به صورت فازی و سه پارامتر دیگر آن یعنی شرایط آبهای زیرزمینی، وضعیت ناپیوستگی ها و جهت یافتگی ناپیوستگی ها نسبت به امتداد تونل به علت توصیفی بودن آنها به صورت کریسپ تعریف شده اند. در پایان این مقاله نتایج بدست آمده از روش RMR سنتی با روش ارائه شده در این مقاله مورد مقایسه قرار داده شده است که نتایج خوبی را پیش بینی می نماید.