سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
حسن صدرنیا – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین آق خانی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نیاز فزاینده بشر به غذا و محصولات کشاورزی از یک جهت و کمبود شدید مواد غذایی و میوه ها به علت افزایش جمعیت کره زمین از جهت دیگر بشر را همیشه به فکر چاره انداخته است یکی از راه های مهم و موثر نگهداری میوه ها استفاده از سرماست درمیان محصولات متعدد کشاورزی سیب درکشور ما یک محصول پراهمیت است که دراکثر نقاط کشور به خصوص استانهای خراسان به وفور تولید و عرضه می شود ولی متاسفانه حجم وسیعی از آن به خاطر کمبود سردخانه و یا حتی استفاده غیراصولی از سردخانه های موجود از بین می رود دراین تحقیق به تحلیل مهندسی سیستم تهویه سردخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برای نگهداری سیب پرداخته می شود.