سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود احمدی قواقی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – گروه مهندسی صنایع
حسینعلی حسن پور – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – گروه مهندسی صنایع
امیر تربتی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – گروه مهندسی صنایع

چکیده:

ایران سومین کشور دارای منابع نفت و دومین کشور دارای منابع گاز است. اما همواره با چالش های همانند قیمت بنزین ، واردات بنزین ، قاچاق بنزین ، تولید بنزین و …. مواجه بوده است. در طول سالیان گذشته مسئولان ایرانی ، سیاست های مختلفی ، مثل یهمیه بندی ، تثبیت قیمت و …. در این زمینه اتخاذ کرده اند اما بدلایل مختلف همه ی این سیاسیت ها با نارسایی هایی همراه بوده اند و با واکنش های مختلف از سوی جامعه مواجه شده اند و در حالی که در کشورهای مختلف مثل آمیریکا قیمت بنزین بر اساس قیمت جهانی نفت تعیین می شود و قیمت ثابتی در این زمینه وجود ندارد قیمت بنزین در ایران ثابت است . دلایل قوق و بسیاری از دلایل دیگر نشان می دهد که سیستم تولید و مصرف بنزین یک سیستم پیچیده و همراه با پویایی های زیاد است. بنابراین این تحقیق به منظور شناخت بهتر این سیستم پیچیده و ازمایش ساست های مختلف و اتخاذ خط مش های درست و کارآمد به منظور شناسایی عوامل موثر در مصرف بنزین و ارائه راه کارهای بهینه برای کنترل مصرف به رائه یک مدل پویایی سیستم برای مصرف بنزین می پردازد. پویایی سیستم یک روش شناسی است که به صورت ویژه بریا تحلیل سیستمهای پیچیده و بزرگ غیر خطی و سیستمهای اقتصادی اجتماعی به کار می رود. بکارگیری این متدولوژی در این تحقیق به ما کمک می کند که توجه خود را از نشانه هی مشاله به علل ریشه ای آن معطوف کنیم و به جای آنکه مساله را تکه تکه و جزئی شناسایی و تعریف کنیم به صورا کای مورد بررسی قرار دهیم و بدیت منظور ابتدا نمودار حلقه های علی مساله ترسیم و با استفاده از آن نمودار جریان عوامل استخراج گردیده است. پس از اجرای مدل با توجه به فرضیات برگرفته از دنیای واقعی به تعریف سناریوهای مختلف همانند توسعه حمل و نقل عمومی ، حذف یارانه ی پرداختی و دوگانه سوز کردن خودروها و …. پرداخته شده است.