سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود احمدی قواقی – دانشگاه جامع امام علی (ع) – گروه مهندسی صنایع
حسن جهان شاهی – دانشگاه جامع امام علی (ع) – گروه مهندسی صنایع
حسینعلی حسن پور – دانشگاه جامع امام علی (ع) – گروه مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه بسیاری از سازمانها به اهمیت مدیریت دانش پی بده اند و اقدام به پیاده سازی پروژه های مدیریت دانش در سازمان خود نموه اند. اما نرخ شکست این پروژه ها به طور نگران کننده ای بالاست و این امر نشان می دهد که گام برداشتن بهسوی مدیریت دانش کافی نیست و باید پیش از تخصیص سرمایه گذاریهای سنگین ، عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان شناسایی شوند. بنابراین بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان برای جهت گیری درست تلاشهای آغازین ضروری به نظر می رسد. اما مسئله موجود این است که این عوامل مستقل از هم نیستند و دارای وابستگی های درونی و ذاتی هستند. بنابراین استفاده از یک رویکرد سیستماتیک که بتواند وابستگی ها و روابط علت و معلولی موجود بین فاکتورها را حساب کند برای تجزیه و تحلیل عوامل موفقیت مدیریت دانش ضروری است. در این تحقیق ابتدا عوامل موثر در پیاده سازی موفق مدیریت دانش با بررسی گسترده ادبیات موضوع و نظر خبرگان ، به صورت کلی استخراج شدند و سپس با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی گروهی ، که یکی از روشهای تصمیم گیری گروهی است علاوه بر تبدیل روابط علی و معلولی بین عوامل به یک مدل ساختاری مشهود ، دابستگی های داخلی عوامل نیز حساب شدند . تکنیک DEMATEL قادر به رفع ابهام و عدم قطعیت از ارزیابی های کلامی صورت گرفته توسط خبرگان نیست از این رو روشی مبتنی بر تلفیق این تکنیک با نظریه مجموعه های فازی مورد استفاده قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که عوامل رهبری و حمایت مدیریت ارشد ، پاداش های انگیزشی ، استرانژی ، دیدگاه نسبت به تغییرات و ساختار سازمانی ، جزو عوامل محرک و علی هستند و با تاثیر مثبت روی آنها می توان به تغییر مثبت در دیگر عوامل و در نهایت به پیاده سازی موفق سیستم مدیریت دانش دست یافت.