سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
رامین مالدارچشمه گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مطالعه هدف اصلی بررسی و تشخیص شکستگی ها درگستره مخزن بنگستان بهصورت جانبی و قائم تعیین جهت و نوع آنها سازوکارهای ایجاد آنها تعیین جهت استرسهای محلی تعیین بخشهای ناتراوا و متراکم درمخزن با استفاده ازنرم افزار تعیین محدوده های پرتراکم شکستگی امتداد و مقدار شیب دسته های مختلف شکستگی توسط تفسیر نمودار تصویری Geoframe بوده است که این مهم با استفده از نمودارهای تصویرگر رانده شده درچاه ها انجام شده است همچنین دراین تحقیق سعی شده که موقعیت شکستگی ها نسبت به لایه بندی بررسی و نوع شکستگی ها و جهت تنشهای وارد برسازند تعیین شود با توجه به تفاسیر حاصل ازنمودارهای تصویر دراین چاه بنظر می آید مخزن بنگستانی مخزنی شکسته می باشد و این شکستگی ها درتمام مخزن گسترش دارند دراین چاه ۲دسته شکستگی بازبا امتداد و شیب های متفاوت وجوددارد