سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عباسی آذر – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع
محمدرضا مرجانی – استادیار دانشگاه صنعتی قم

چکیده:

مدیریت موجودی توسط فروشنده VMI سیستم نسبتا جدیدی است که درآن تامین کننده مسئولیت کنترل و بازپرسازی موجودی خرده فروشان را برعهده دارد درسالهای اخیر با پیشرفت فناوری اطلاعات ازیک سو و افزایش رقابت ازسوی دیگر این سیستم مورد توجه بسیاری اززنجیره های تامین کالا قرار گرفته است این مقاله به مساله پیاده سازی VMI دریک زنجیره تامین سه سطحی شامل یک تولید کننده یک توزیع کننده و چندخرده فروش می پردازد که درآن توزیع کننده موجودی خرده فروشان را کنترل کرده و با استفاده ازسیاست (q ,Q) آن را بروز می کند برای تحویل محصولات ازتوزیع کننده به خرده فروشان چهارسیاست بازپرسازی درنظر گرفته شده و درهرمورد مقدار بهینه ارسال ازتوزیع کننده به خرده فروش تعیین شده است