سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آزاده طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه علوم و تحقیقات
سعید مظاهری – استادیار سازه های دریایی، موسسه ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

آیین نامه های طراحی سکوهای دریایی مشابه سایر آیین نامه های طراحی سازه ها، مرتبا تغییر یافته و با توجه به تحقیقات صورت گرفته شرایط جدیدی را برای طراحی سازه ها ارائه داده اند. با توجه به ظهور سری آیین نامه های ۱۹۹۰۰ ISO درخصوص طراحی سکوهای ثابت دریایی، لازم است تفاوت اعمال مواد این آیین نامه با آیین نامه های قبلی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله، رفتار یک سکوی شابلونی تحت اثر بارهای محیطی موج، جریان، باد و نیروی زلزله با استفاده از ضوابط طراحی سری آیین نامه های ۱۹۹۰۰ ISO مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .کلیه قسمت های اصلی سکو شامل عرشه، جاکت و شمع توسط نرم افزار تخصصی سازه های دریایی ۵٫۳SACS مدل سازی شده است و نتایج تحلیل برای آنالیز استاتیکی درجا، اندرکنش شمع با خاک و آنالیز زلزله توسط نرم افزار انجام شده است. در نهایت نتایج تحلیل سکوی نمونه واقع در منطقه خلیج فارس، با استفاده از ضوابط طراحی آیین نامه ۱۹۹۰۰ ISO با نتایج تحلیل همان سکو با استفاده از ضوابط آیین نامه API RP2A مقایسه شده است.