سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهشاد نراقی عراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل
سیدمحمد سیدحسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
مسعود طبیبی – مدیر مرکز مدیریت راه های کشور هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

حمل ونقل از زیربناهای اصلی توسعه درهرکشوری محسوب می شود و دربین شیوه های متفاوت جابجایی حمل و نقل جاده ای از متداولترین شیوه ها محسوب می شود متاسفانه وجود سوانح رانندگی سالیانه ضربه های جبران ناپذیری به اقتصادکشور وارد می سازد درسراسر دنیا سعی برا ین است که به نوعی از تعداد و شدت این سوانح کاسته شود با توجه به موقعیت استان مرکزی و حجم بالای حمل ونقل جاده ای دراین استان دراینمقاله به بررسی سوانح صورت گرفته درشبکه راه های این استان پرداخته می شود درنهایت به ارایه راهکار درجهت کاهش این سوانح پرداخته می شود.