سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر حشمتی – استادیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم وصنعت ایران
سعید شکیباراد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی- دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

تا کنون مطالعات متعددی بروی پایداری شیروانی های سه بعدی صورت گرفته است که اکثر این مطالعات بر اساس روش های حدی می باشد. این روش ها بر مدل های نسبتاً ساده ای از رفتار خاک استوارند و تنها مزیت عمده این روش ها این است که بررسی تأثیر پارامترهای مختلف خاک و هندسه زمین به سهولت انجام پذیر است. در مقابل روش های تحلیل عددی که دارای سابقه کاربرد کمتری نسبت به روش های حدی دارند، استفاده از رفتار پیچیده تر را برای خاک مورد بررسی قرار می دهند و تغییرشکل های قبل از گسیختگی را می توان محاسبه کرد. در تحقیق حاضر تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های خاکی به روش اجزای محدود با رفتار الاستوپلاستیک (موهر-کولمب) و المان های شش وجهی ۲۰ گره ای به روش کرنش ویسکوپلاستیک بررسی شده است. برای محرز شدن صحت نتایج، این روش با نرم افزارFLAC 3D که یکی دیگر از روش های عددی است مورد مقایسه قرار گرفته که مشخص شد این روش مطابقت خوبی با این نرم افزار و سایر روش های عددی و حدی از جمله (آنالیز حدیGIS الگوریتم ژنتیک و…) دارد.