سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد نوفرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
فضل الله سلطانی – استادیار گروه خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

فونداسیون گسترده متکی بر شمع زمانیکه رادیه نمیتواند ملزومات طراحی را در انتقال بارهای سازه به خاک برآورده کند، مد نظر قرار میگیرد. به منظور طراحی بهینه این نوع پیها از مفهوم شمعهای کاهنده نشست پی استفاده میشود. در تحقیق صورت گرفته تحلیل سه بعدی فونداسیونگسترده متکی بر شمع تحت بار قائم با استفاده از روش اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه پارامتری جهت بررسی اثر طول ونحوه چیدمان شمعها در خاک ماسهای همگن سست و ماسه لایهای انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد که بسته به نوع خاک واقع در زیر پی، استفاده از تعداد محدود شمع با طول مشخص و چیدمان اصولی در زیر رادیه ، میتواند منجر به کاهش نشست و بهینه شدن طرح گردد