سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد محمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
سمانه حاجی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مطالعه جریان خون دررگهای کرونری با گرفتگی های متوالی مدلسازی شده است با توجه به اهمیت گرفتگی رگها توزیع تنش برشی دیواره درگرفتگی های متوالی رگهای کرونری بطور تئوری و عددی مدل شده است نتایج آنژیوگرافی درمطالعات مختلف نشان میدهد که درصورت بروز گرفتگی دررگرهای کرونری معمولا تعداد این گرفتگی ها بیش از یک گرفتگی است بنابراین دراین مطالعه تحلیل رفتار جریان خون درگرفتگی های متوالی با ۴۰ ۵۰ و ۶۰ و ۷۵ درصد گرفتگی مورد بررسی قرارگرفته است این مقاله مدلهای مختلف غیرنیوتنی خون را مورد تحلیل قرار داده است علاوه براین مدل نیوتنی با مدلهای کاسون کاریو پاورلو و پاورلو غیرنیوتنی که درصدهای مختلف گرفتگی و فاصله های مختلف گرفتگی ها مقایسه و برای اعمال مدلهای غیرنیوتنی از توابع تعریف شده استفاده شده است.این تحقیق نشان میدهد که مدل غیرنیوتنی کاسون یک مدل قابل اطمینان برای لزجت خون درجریانهای ناپایدار می باشد.