سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه ارومیه
محمد منافپور – استادیار سازه های هیدرولیکی دانشگاه ارومیه
میرعلی محمدی – استادیار سازه های هیدرولیکی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق جریان سه بعدی درسیستم سرریز سد ستارخان با استفاده از نرم افزار FLOW 3D مدلسازی شده است. توزیع سرعت و فشار و رقوم سطح آب در مقاطع مختلف سرریز و کانال تقرب و جام به دست آمده و نتایج مدل عددی تطابق خوبی را با نتایج مدل فیزیکی نشان می دهد. نتایج حاکی از بروز فشار منفی در سمت راست جریان واقع در ابتدای قسمت نزولی سرریز می باشد. به دلیل انحنادار بودن جام سرریز و فوق بحرانی بودن جریان در سرریز، مدل عددی اختلاف زیادی را در رقوم سطح آب در عرض سرریز آشکار می سازد.