سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز فریدون نژاد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرحیم همتیان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

ایمپلنت دندان به عنوان جایگزینی برای دندان های از دست رفته سالها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نیروهای وارد شده به ایمپلنتی که به جای دندان قرار گرفته است از طریق محل تماس به بافتها و استخوانهای اطراف منتقل میشود. توزیع بهینه تنش در این بافتها و استخوانها یکی از معیارهای موفقیت یک ایمپلنت است. در این مقاله توزیع تنش ناشی از بارگذاریهای مختلف، با استفاده ازروش المان محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظورابتدا ایمپلنت و بافتهای اطراف آن در نرم افزارSolid Works مدلسازی شده و سپس این مدل در نرم افزارANSYSتحلیل تنش شده است. مشاهده میشود که بیشترین تنش در استخوان بیرونی ۲ ایجاد میشود و این لایه، بخش بحرانی است. همچنین مشاهده میشود که در حالتی که به ایمپلنت گشتاور وارد میشود، نسبت به نیروهای محوری و برشی، تنش ایجاد شده در بخشهای مختلف افزایش می یابد.