سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا متقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تفرش

چکیده:

بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در سال های اخیر بر روی رفتار شمع تحت بارهای دینامیکی، شمع منفرد را مد نظر قرار داده است . با توجه به ماهیت حضور شمع در انتقال بارهای زیاد، استفاده از شمع به صورت گروهی متداول است. همچنین یکی از مهم ترین عوامل در تحلیل رفتار شمع و خاک، غیرخطی در نظر گرفتن رفتار خاک به صورت رفتار الاستوپلاستیک می باشد که کمتر مورد نظر قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از نرم افزارABAQUS ابتدا به صحت سنجی مدل تحت بارگذاری استاتیکی پرداخته ، سپس اثر فرکانس ارتعاش بر روی رفتار گروه شمع در خاک رسی با لحاظ کردن اثرات اندرکنش سینماتیک بین خاک و شمع برای رفتار غیر خطی خاک مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه بررسی ها نشان داد که اثرات غیرخطی بودن رفتار خاک تا حد زیادی به فرکانس ارتعاش وابسته است.