سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد دریکوند – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران،
علی یساقی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
نورآذر شکرزاده – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران

چکیده:

تحلیل سبک چین خوردگی تاقدیس ها در میادین هیدروکربوری از اولین مطالعات ساختار مخازن هیدروکربوری تاقدیسی می باشد. تاقدیس نادر در زیر پهنه شرقی کپه داغ و بر روی فرادیواره گسل راندگی کپه داغ تشکیل شده است. این تاقدیس با دو کوهان و زین مابین آنها در شمال شمال شرق شهر کلات نادری قرار دارد. جهت تحلیل سبک چین خوردگی این تاقدیس این تاقدیس در سه مسیر عمود بر اثر سطح محوری آن برداشت ها و رسم برش های عرضی ساختاری صورت گرفته است. بر اساس داده های به دست آمده از رسم برش ها و استفاده از نمودارهای تحلیل هندسی چین ها، سبک چین خوردگی تاقدیس انتشار گسلی حمل شده تحلیل گردیده است. آرایش هم پوشان کوهان های این تاقدیس در هسته رخنمون یافته، و شکل زیگموئیدالی آن در پوسته خارجی نشان از تاثیرپذیری هندسه تاقدیس از دگرشکلی ترافشارش مرتبط با حرکات گسل کپه داغ شمالی دارد.