سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
عزیز رحیمی چاکدل – دانشگاه گلستان

چکیده:

منطقه مال آقا درشمال شرق شهرستان باغملک دراستان خوزستان واقع شده است دراین مقاله به تحلیل سازوکار دوگسل باتوجه به گذرآنها ازروستای مال آقا به نامهای F1,F2 پرداخته می شود اثرات این دو گسل با اعمال فیلترهای جهت دار برروی تصویر ماهواره ای لندست ETM2002 درنرم افزار ENVI4.7 بصورت دوخطواره نمایان میگردد گسل F1 با طول تقریبی ۲۲ کیلومترو با سازوکار معکوس با مولفه راست بر باعث رانده شدن سازند سروک ایلام بروی سازند پابده و رانده شدن سازندهای گورپی و پابده برروی سازند آسماری شده است گسل F2 بطول ۱۲ کیلومتر ازحوالی روستای تمبی تاجنوب شرق روستای مال اقا ادامه دارد این گسل با سازوکارراست بر و مولفه معکوس سبب لغزیده شدن سازند گورپی برروی سازند ایلام سروک شده است.