سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فیوض – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمد واقفی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
علیرضا قایدی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه

چکیده:

انفجار سطحی علاوه بر فشارهای هوای انفجار ایجاد شوک زمین نیز می نماید در حال حاضر معمولا برای تحلیل و طراحی سازه در برابر انفجار های سطحی فقط فضار هوای انفجار تولید شده برای بارگذاری سازه در نظر گرفته می شوددراین مقاله هردو اثر در نظر گرفته شده است دراین مقاله یک سازه بتنی با دیوار برشی در نرم افزار ETABS مدلسازی می شود که بارگذاری فشار هوای انفجار با استفاده از روابط مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان و شوک زمین با استفاده از مدلسازی انفجار سطحی درنرم افزار ABAQUS بدست می آید و تحت اثر ترکیبات بارگذاری فشار هوای انفجار به تنهایی و همچنین فشار هوای انفجار و شوک زمینی تحلیل دینامیکی می شود.