سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
محمد صافی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورتهران

چکیده:

علاج بخشی سازه های تاریخی باتوجه به خصوصیات آنها دارای پیچیدگی های بسیاری است ملاحظات میراث فرهنگی و معماری و هویت تاریخی رفتار سازه ای سالخوردگی عملکرد و سرویس دهی دسترسی ایمنی اجرایی سازگاری فیزیکی و شیمیایی مصالح مصرفی اقتصاد طرح میزان ریسک قابل قبول و ناشناخته بودن وضعیت داخلی ازجمله مواردی هستند که دردستیابی به طرح علاج بخشی مناسب برای این سازه ها تاثیر گذارند دراین میان سازه های درحالت تخریب شرایط حادتری داشته ودرتونلهای تاریخی این مسائل به اوج خود می رسد تونل بلیتی شوشتر یکی از این سازه های تاریخی که درگیر مساله خرابی و ریزش نیز بوده است و باتوجه به عبور آن از داخل شهر و نیزعملکرد هیدرولیکی ان درهنگام وقوع سیلاب شرایط بسیار محدود خاصی برای طراحی فراهم می نماید دراین مقاله روشی نوین برای علاج بخشی باین تونل با لحاظ تمام قابلیت ها و رعایت تمام محدودیت های اشاره شده درحد قابل قبول ارایه شده و روند طراحی و اجرای آن بطور مختصر مرور شده است.