سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدی میرسیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مهدی اژدری مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
منصور قلعه نوی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز کشتگر – دانشجوی دکتری

چکیده:

کشور ما برروی یکی از کمربندهای زلزله خیز دنیا یعنی آلپاید قرارگرفته است لذا در طی سالیان گذشته وقوع زلزله های مختلف موید این موضوع بوده که تحقیقات بیشتری باید برروی رفتار ساختمان ها تحت تاثیر زلزلههای شدید صورت گیرد در چند دهه اخیر استفاده از سیستمهای اتلاف انرژی به منظور جذب و متمرکز کردن انرژی ورودی در ساختمان ها به هنگام وقوع زمین لرزه مورد توجه واقع شدها ست این تجهیزات مقدار زیادی از انرژی ورودی به سازه را تلف کرده و آسیب های سازه ای را به مقدار قابل توجهی کاهش میدهند وسایل اتلاف انرژی می توانند به دو صورت رفتار سازه را بهبود بخشنددستها ی از این وسایل زمانی که به سازه اضافه می شوند ضریب میرایی لزج سازه را افزایش میدهند پس نیاز انرژی ارتعاشی اعمال شده به سازه کاسته می شود و احتمالا کل سازه در محدوده خطی باقی می ماند دسته دیگر وارد محدوده غیر ارتجاعی می شوند ودراین حالت نیز نیاز انرژی ارتعاشی الاستیک اعمال شده به سازه کاستهمی شود و درحالت بهینه سبب میشود که رفتار غیرخطی تنها در این وسایل متمرکز شوند.