سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشته عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
سعید افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
محمدمهدی خطیب – دانشیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
شهرام کارگر – دانشجوی دکتری، سازمان زمین شناسی شیراز، شیراز، ایران

چکیده:

کششی یا فشارشی بودن پایانه گسل راستا لغز بستگی مستقیم به محل قرار گیری پهنه دگر شکلی در پایانه گسل نسبت به بردار حرکتی گسل و سوی آن بردار دارد. بنابر این کشش در جایی رخ می دهد که گسل راستا لغز به دسته ای از گسلهای نرمال کوچکتر، فلسی شکل پایان می یابد. همچنین محیط های کششی در طول خمیدگی های کششی گسل های امتداد لغز شکل می گیرند. با توجه به گسترش گسلهای نرمال در منطقه مورد پژوهش با روند غالب بین N100و ۱۶۵ N همراه با مولفه امتداد لغز، درزه های کششی با روند غالب شرقی – جنوب شرقی و شیب نزدیک به ۹۰ درجه و پرتگاههای گسلی مشاهده شده، مشخص شد که منطقه یک محیط کششی است که ممکن است ناشی از انتشار گسل دهشیر به سمت جنوب یا خمیدگی شاخه های فرعی گسل دهشیر در این منطقه باشد.