سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین ابراهیمی – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
امیررضا امیری – مدیر مهندسی محصول صنایعماشینهای اداری ایران
احسان اله کبیر – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله روشی برای جداسازی و برچسب زدن بلوکهای مختلف یک نامه اداری ارائه شدها ست جدا از پیش پردازش روش ارائه شده از سه قسمت اصلی تشکیل شده است درمرحله اول بلوکهیا قابل تعریف در یک نامه پیدا می شوند درمرحله بعد این بلوکها به سه دسته متن چاپی گرافیک و متن دست نویس دسته بندی می شوند برای این کار از طبقه بندی حداقل فاصله نرمالیزه استفاده می شود درنهایت درمرحله سوم با توجه به موقعیت هندسی بلوکها درنامه به آنها برچسب مناسب زده میشود از ۲۱ نامه برای آزمایش الگوریتم استفاده شده است که از ۱۳۴ بلوک این نامه ها ۱۲۸ بلوک به درستی شناسایی شده است.