سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید قالیباف – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد شرکت مه
محمد غفوری – استاد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تونل انحراف آب سد سررود بطول ۲۴۰ متر در ۱۲۵ کیلومتر شمال شرقی مشهد در حال احداث می باشد از آنجا که در تونلهای حفاری شده در درون سنگ درزهدار در اعماق نسبتا کم رایج ترین نوع شکست سقوط گوه از سقف یا دیواره های جانبی می باشد لذا درتحلیل پایداری تونلهایی کهدراین شرایط حفر می شوند تشخیص و تعیین موقعیت ابعاد و تحلیل پایداری گوه حائز اهمیت می باشد به منظور تحلیل ساختاری و تعیین مسیرهای تنش درمنطقه برداشتهای زمین شناسی انجام و دسته درزه های متقاطع با سطح تونل تعیین شده و مشخص گردید که وضعیت درزه داری منطقه شرایط را تشکیل گوه با پتانسیل ریزش در سقف و دیواره های تونل را ایجاد می کند بنابراین با استفاده ازنرم افزارهایتعادل حدی Unwedge جهت تحلیل این ریزشها بهره گرفته شده و همچنین با نرم افزار phase و استفاده از خواص لیتولوژیکی سنگ و روباره وضعیت توزیع تنشها در اطراف تونل بررسی شده و سیستمی برای نگهداری پیشنهاد شدها ست