سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی بصیری – کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک از پژوهشکده علوم زمین، ساز
امین پرتاشک – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تلاش شده تا پس از انجام برداشتهای میدانی بر روی سیستمهای درزه و شکستگی در چندین معدن و محدوده اکتشافی سنگهای ساختمانی و تزئینی و تحلیل ساختاری آنها، انواع مختلف شکستگیها و تأثیر آنها در استخراج بلوکهای سنگی شناسایی شده و در نهایت برآوردی از موفقیت آمیز بودن معدنکاری در چنین شرایطی حاصل گردد. بر پایه نتایج بدست آمده از این پژوهش، در حالتهایی که تنها یک سیستم شکستگی و یا دو سیستم شکستگی عمود بر هم وجود داشته وفاصله بین درزههای آنها دستکم به اندازه ابعاد بلوکهای سنگی مورد نظر باشد، با طراحی جهت پیشروی سینه کار به موازات راستای این سیستمها، میزان ضایعات سنگی به حدهاقل خواهد رسید. در صورت وجود سیستم درزههای مزدوج با زاویههای تند، امکان استخراج بلوکهای سنگی سالم بسیار پایین خواهد بود. تأثیر درزههای غیر تکتونیکی ناشی از هوازدگی و فرسایش و درزههای رهایی ناشی از برداشته شدن فشار روباره، مربوط به افقهای سطحی بوده و با افزایش عمق کاهش خواهد یافت. در مناطق دارای شکستگیها و حفرات کارستی امکان استخراج بلوکهای سالم بسیار پایین بوده و در تودههای سنگی دارای استیلولیت، بستگی به نوع سیمان پرکننده میتوان بلوکهایی با مقاومت بسیار پایین تا بالا را انتظار داشت