سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آذین ایمان پورنمین – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – عضو هیئت علمی گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درونهشته عنبران با آرایش ساختاری تاقفرمی و روند شمالغرب – جنوبشرق، در بخش شمالی شهرستان نمین در استان اردبیل قرار گرفته است و بخشی از ارتفاعات تالش در البرز غربی محسوب میشود. این ساختار در نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰ اردبیل بعنوان یک تاقفرم پلانچدار با سطح محوری متمایل به غرب در نظر گرفته شده است، در حالیکه مطالعات ساختاری منطقه، نشان میدهد که عملکرد یک گسل رانده کم شیب، که در این مطالعه گسل رانده عنبران نامگذاری شده است، در بخش شمال شرقی درونهشته با شیب به سمت جنوبغرب و رانش به سوی خزر به همراه فعالیت گسل پسراند فرادیوارهایاش باشیب بیشتر و در جهت مخالف رانش گسل عنبران، باعث بالا رانده شدن واحدهای قدیمی تر از ژوراسیک شده است که در نقشه زمین شناسی در بخش مرکزی درونهشته نشان داده شدهاند. فعالیت گسلهای رانده مذکور،با ایجاد یک ساختمان بالا جسته باعث شکل گیری ارتفاعات عنبران از رشته کوه تالش شده است.