سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدامیر موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانش
عباس کنگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم پایه، شاهرود، ایران
عباس چرچی – دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم پایه، اهواز، ایران

چکیده:

تاقدیس های خویز (خائیز) و منصورآباد در شمال شرق بهبهان و در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول از زیر پهنه ها ی زاگرس ساده چین خورده با راستای شمال غربی- جنوب شرقی قرار گرفته اند. در این مقاله تاقدیس های خویز و منصور آباد از نظر مکانیسم چین خوردگی، ارتباط ساختاری بین دو تاقدیس و عملکرد راندگی بین آنها مورد بررسی قرار گرفته اند و تاقدیس خویز از نوع چین های انتشار گسلی حمل شده و تاقدیس زیر سطحی منصورآباد نیز یک تاقدیس زیرراندگی در مجاورت گسل تشان تشخیص داده شد. همچنین در راستای دست یابی به نتایج دقیق تر مدلی سه بعدی از ساختار این دو تاقدیس توسط نرم افزارRMSدر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تهیه شده است. به علاوه نقشه ی لرزه خیزی منطقه ی مورد مطالعه به شعاع صد کیلومتر تهیه شده است. داده های لرزه خیزی گسل های اصلی منطقه شامل گسل های تشان و بهبهان حاکی از فعال بودن این ناحیه از گذشته تا کنون می باشد.