سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شکرانی ترکمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه گلستان
عزیر رحیمی چاکدل – عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
مریم آق اتابای – عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
اصغر احمدی – عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

رشته بزقوش دز شمال شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی و در شمال غرب کشور واقع است . در این مقاله به تحلیل ساز و کار بخش غربی گسل جنوب بزقوش در روستا های زرین قبا ، ملاحاجی،بلفه تیمور و بلوکان بااندازه گیری گسل های منطقه پرداخته شده است.اثرات این گسل ها با اعمال فیلترهای جهت دار بر روی تصویر ماهواره ای لندست ETM در نرم افزار ۱۱ Global Mapper بر روی تصویر DEM نمایان میگردد.بررسی ساختار سامانه گسلی در بخش غربی کوههای بزقوش نشان میدهد که این کوهها با گسل های تراستی محصور شده اند . گسل های جنوبی بزقوش دارای شیب به سمت شمال بوده و از نظر چینه شناسی سازند های مختلف دوران مزوزوئیک و سنوزوئیک همراه با آذرین های جوان تر در بخش های مختلف آن برون زد یافته است.در محدوده رشته کوه بزقوش روند تنش ها عمدتا فشارشی تابع تغییرات رشته کوه بزقوش که در شرق با روند شمال شرق – جنوب غرب و در مرکز با روند شمالی -جنوبی و در غرب با روند شمال غرب -جنوب شرق در تغییر راست .