سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد عباس علی نژاد – دانشگاه هرمزگان بندرعباس
افشین هاشمی –
مجید باقرنژاد – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
پیمان رضایی –

چکیده:

نهشته های میوسن پیشین میانی واحددارخونیش درگستره ی وسیعی ازمکران رخنمون دارند این نهشته ها درشمال باختری جاسک برش طاقدیس وی شامل تناوبی ازسنگهای ماسه سنگ گل و شیل می باشد دراین پژوهش ساختهای رسوبی و اثار زیستی موجوددرنهشته های مورد بحث با استفاده ازشیوه الگوی جریان دیرینه و زمین ساخت منطقه به منظور تفسیر محیط رسوبی و جغرافیای دیرینه آنها شناسایی و مورد ارزیابی کمی و کیفی درروی زمین و ازمایشگاه قرارگرفت تجزیه و تحلیل ساختهای رسوبی همچون موج نشان های جریانی طبقه بندی مورب مسطح قالبهای شیاری فلوت کستها قالبهای برخوردی و استخوان جناغ ماهی همراه با نمودار گل سرخی تک جهتی با پراکندگی بیشتر و آثار زیستی همچون Skolithos Glossifungites همراه با فسل گیاهی دربخش شمال باختری نشان داد توالیهای رسوبی این سازند دربخش شمال باختری دریک محیط ساحلی و کم عمق تا دلتایی با جهت جریان شمال باختر به سمت جنوب خاور نهشته شده است از سوی دیگر وجود شیلهای با ستبرای درحد چندین کیلومتر که نشانگر افزایش عمق محیط رسوبی می باشد به همراه اثار زیستی همچون Palaeodictoyon Nereites درکنار ماسه سنگهای دارایموج نقشهای جریانی هم زمان نشان از ایجاد یک پهنه پیش بوم درپهنه مورد نظر می باشد.