سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل اله پور – استادیار زمین شناسی)پترولوژی( – دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده:

در بخشهایی از محدوده ی جغرافیایی استان خراسان جنوبی مانند مناطقی از شمال شرق شهرستان بیرجند، جنوب شرق شهرستان قاینات، شمالغر شهرستان سربیشه و غر و شمالغر شهرستان درمیان طیف متنوعی از سنگهای بازالتی مانند آندزیتهای بازالتیدارای پتاسیم متوسط و بازالت سا آلکالن ، آندزیتهای بازالتی غنی از پتاسیم و بصورت محدود بنموریت و موژه آریت رخنمون دارند. این سنگها که عموما باروند شاخص شمالغر – جنوبشورق در بتوتر سونگهای پوال وژن رخنمون یافته اند ویژگی غالب آلکالن داشته ودارای منشأگوشته ای می باشند. از دیدگاه زایشی این سنگهای آتشفشانی از نوع بازالتهای درون صفحه ای هستند که در محیطهای کششی متأثر از سیتسمهای گسلی راستگرد وابسته به سیستم گسلی نهبندان به سطح راه یافته اند