سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید خداکرمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
عبدالله عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پروژه های عظیم علاوه برریسک های داخلیدرمعرض ریسک های خارجی وحوادث ناگواری هستندکه با وجود نادربودن عواقب بسیارشدیدیدارند درسالها یاخیر مدلسازی این نوع از ریسک هادرمدیریت پروژه توجه محققان را به خود جلب کرده است دراین مطالعه با استفاده از یک ابزار جدید مدیریت ریسک به نام شبکه های بیزین مدلی برای ملاحظه ریسکهایخارجی پروژه درمراحل اولیه برنامه ریزی پروژه پیشنهاد شده است اعتبار سنجی مدل پیشنهادی با استفاده از یک مثال عددی به عنوان مطالعه موردی نظری صورت گرفته است علاوه برساختار مدل قابلیت های جدید مدل دربهبود تحلیل ریسک پروژه و بطور خاص تحلیل ریسک هزینه پروژه نشان داده شده است.