سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزاد برازنده – کارشناس ارشد مهندسی عمران زلزله

چکیده:

ایران از جمله کشورهای زلزله خیز جهان است زلزله های بزرگی که با فاصله چندین سال درآن به وقوع پیوسته اند منجر به خسارتهای جانی و مالی بسیاری شده اند ابعاد این خسارت ها بهدلیل عدم وجود یک سیستم تخمین خسارت بسیار گسترده است این درحالی است که کشورهای توسعه یافته با اتخاذ سیاست هایمناسب و استفادهاز تجارب بدست آمده در دانش مهندسی زلزله توانسته اند تا حدود زیادی از اثرات ویرانگر زلزله بکاهند سد مارون در ۱۹ کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان قرار دارد با توجه به لرزه خیز بودن این منطقه و سابقه تاریخی لرزه یا بهبهان شکست این سد می تواند خسارت و تلفات زیادی براین منطقه بگذارد برای تحلیل خطر لرزه ای یک محل مشخص تمام منابع لرزه ای شناسایی شده و پتانسیل آنها براساس مطالعه فعالیت های لرزه ای شامل تحلیل خطر لرزه ای احتمالی و قطعی می باشد انجام می پذیرد با توجه به تعیینموقعیت سد نسبت به گسلهای فعال منطقه در محیط GIS به این نتیجه رسیدیم که سدمارون درموقعیت گسل نزدیک near fault قراردراد به همین دلیل علاوه براینکه بطور احتمالاتی تحلیل ریسک انجام شود می بایست با استفاده ازتحلیل و ترسیم هیستوگرام deaggregetion زلزله و گسل تعیینکننده بدترین سناریوی اتفاقی را مشخص نمود.