سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید علی محمد جوادیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
محمود رضا حقی فام – بخش برق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

حضور منابع تولید پراکنده در سالهای اخیر باعث شده است پژوهشهای مرتبط با این موضوع به طور روز افزون مورد توجه قرار بیشتر مجامع علمی گیرند. یکی از مباحثی که از بدو پیدایش منابع تولید پراکنده مورد توجه مقالات علم ی قرار گرفته، بحث حفاظت از شبکه هایی که این منابع به آنها متصل می شوند. منابع تولید پراکنده به عنوان منابع تولید انرژی پشتیبان و با هدف افزایش قابلیت اطمینان به شبکه های توزیع متصل می شوند. از سوی دیگر تزریق جریان خطا به وسیله اینگونه منابع باعث از بین رفتن هماهنگی موجود بین ادوات حفاظتی مانند هماهنگی فیوز- بازبست و رله -رله در شبکه می شود. این مشکل نیز می تواند باعث افت شدید قابلیت اطمینان شبکه شود . در شبکه هایی که دارای تعداد DG باشند، این مشکل بسیار حادتر است. بنابراین برای مقابله با این پدیده باید اتصالDG هابه شبکه با مطالعات وبررسی های بسیار زیادی انجام شود . در این مقاله پس از بررسی این مشکلات تحلیل ریسک عملکرد سیستم حفاظتدر یک شبکه توزیع نمونه پس از اتصال منابع مختلف تولید پراکنده با ظرفیتهای مختلف و به مکانهای انجام گرفته است . برای این منظور سه شاخص مختلف برای ارزیابی ریسک معرفی و در سناریوهای مختلف محاسبه و مقایسه شده است.