سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیکو منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا کبیری سامانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شکست بسیاری از سدها درهنگام وقوع سیلاب همواره تهدیدی برای جان و مال انسانها محسوب میشود محاسبه ریسک شکست یک سد برای به دست اوردن ایمنی آن از اهمیت زیادی برخوردار است از بین تمامی عواملی که باعث شکست سدها می شود روگذری خصوصا در سدهای خاکی و سنگریزه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه بیش از یک سوم شکست سدها در جهان بهعلت روگذری رخ داده است در این مقاله ریسک روگذری آب از سد با درنظرگرفتن عدم قطعیت های مختلف از جمله قطعیت پارامترهایی که درروندیابی سیل در مخزن سد دخالت دارند عوامل هیدرولیکی و عدم قطعیت پارامترهای باد و موج تاثیر گذار برمساله محاسبه می شود. برای برآورد ریسک از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است.