سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نژاد نادری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر ک
محمدجواد وفایی – دانشیار مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

واژه راه آبی در کشور ما برای عموم مردم ناشناخته می باشد،مردم ایران که اکثراً از جاده و راه آهن استفاده می کنند با این سیستم حمل و نقل آشنا نیستند و شاید هرگز تصور نمی کنند که راه های آبی چه نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشور می تواند ایفا کند. کشاورز (۱۳۸۵) به بررسی گزینه های طرح ایرانرود (آبراه خلیج فارس – دریای خزر) در پایان نامه خود پرداخت. فولادی و همکاران (۱۳۸۸) به ارزیابی راه های عبور از موانع ارتفاعی ایرانرود پرداختند. فولادی (۱۳۸۹) به ارزیابی اقتصادی و فنی راه های آبی در پایان نامه خود پرداخت. جامعی و همکاران (۱۳۸۸) به امکان سنجی حمل و نقل آبی رودخانه کارون در محدوده صنعتی خرمشهر پرداختند. نظر به اینکه آبراه خلیج فارس – دریای خزر در امتداد شمال به جنوب نقشه جغرافیایی قرار می گیرد پهنه کشور را از شرق به غرب می توان به سه منطقه یا سه نوار (کریدور) متمایز تقسیم نمود. ابعاد اصلی آبراه به شرح ذیل پیشنهاد می گردد: عرض کف آبراه ۳۱ متر، عرض فوقانی آبراه ۶۴ متر، عرض فوقانی آب ۵۸ متر، عمق آب ۴متر، از تراز پایین ترین سطح آب، عمق آبراه ۵٫۵متر، شیب جداره ۱ قائم به ۳ افقی در ترانشه های خاکی و ۲ قائم به ۱ افقی در ترانشه های سنگی (کشاورز، ۱۳۸۵).