سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد رضوی فلاحیه – دانشآموختهی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
مسعود اولی پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
عبدالکریم عباسی دزفولی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ

چکیده:

در پروژه های نفتی ریسک های متعددی وجود دارد که در صورت نداشتن کنترل و برنامه ریزی لازم مسلما مشکلات عدیده ای به دنبال خواهند داشت. با توجه به اهمیت بسیار بالای اینگونه پروژه ها و تاثیر حیاتی نفت در ابعاد گوناگون زندگی مردم کشور ایران لازم است تحقیقات گستردهای برای افزایش قابلیت اعتماد برنامه ریزی ها داشت. مدیریت ریسک به عنوان یکی از مهم ترین بخش های علم مدیریت و خصوصا مدیریتپروژه، وظیفه افزایش قابلیت اعتماد را بر عهده دارد. در این راستا شیوه های متعددی تاکنون ابداع و معرفی شده است. نظریه اعداد فازی و منطق فازی به عنوان مبحثی نوین با ترکیب شدن با علم مدیریت قادر خواهد بود نقش اساسی و بزرگی را در مدیریت ریسک ایفا کند. پروژه هایساخت و ساز جزء عظیم ترین و مهم ترین بخش ها در صنعت نفت بشمار می آیند و طبیعتأ مملو از ریسک های کوچک و بزرگی هستند که می بایست برای آنها برنامه ریزی ویژه ای داشت. در این مقاله با معرفی مدلی نو برای مدیریت ریسک پروژه بر اساس منطق فازی، سعی بر بررسیریسک های هزینه و زمان ساخت وساز و اولویت بندی آنها با استفاده از منطق فازی و تکیه بر مطالعه موردی پروژه احداث کارخانه بهره برداری و نمک زدایی دارد.