سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد محمودی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عبا
محمدکاظم حسن زاده اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه صنعت آب

چکیده:

در این مقاله، اثر مقاومت فشاری الیاف و کارسختی بر بار بحرانی مد رشی ریز کمانش، با رفتار غیرالاستیک زمینه مورد بررسی قرار می- گیرد. در حالت الاستیک، مقدار نسبت مدول یانگ الیاف به مدول برشی زمینه با توجه به بزرگ بودن طول موج کمانش الیاف، اثر قابل توجهی بر مقاومت فشاری ندارد. در حالت رفتار پلاستیک زمینه با توجه به مقدار کار سختی، مقدار نسبت مدول یانگ الیاف به مدول برشی زمینه تاثیر قابل ملاحظهای بر مقاومت فشاریِ ریز کمانش دارد. برای ماده مرکب شیشه-اپوکسی با رفتار غیرالاستیک زمینه، اثر مقاومت فشاری الیاف، ۱۰ تا ۲۵ درصد بیشتر خطا را در مدلهای دیگر پیشبینی میکند. در درصدهای حجمی کم الیاف، اختلاف بین تنش بحرانی کمتر بوده و در درصدهای حجمی بیشتر این اختلاف افزایش مییابد.