سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی پور – دانشگاه پیام نورکرمان
پیمان رضایی – دانشگاه هرمزگان

چکیده:

نهشته های سازند آسماری در نواحی جنوب شرق حاجی آباد با ضخامت ۳۳۳ متر شامل لایه های تبخیری، آهکهای متوسط تاضخیم لایه و آهک ماسه ای می باشند. این سازند با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند جهرم در زیر و سازند آواری رازک دربالا واقع شده است. بر اساس میزان درصد اجزای اصلی تشکیل دهنده ریزرخساره ها در مقاطع نازک ۱۱ ریزرخساره متعلق به ۴ زیرمحیط دریای باز، سد، لاگون و پهنه کشندی شناسایی گردیدکه بر روی یک رمپ کربناته نهشته شده اند