سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه میررشید – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمد گیوه چی – استادیار گروه مهندسی عمراندانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود میری – استادیار گروه مهندسی عمراندانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدیه گدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

دراین مقاله ارتباط میان زمان وقوع یک زلزله با انرژی آزاد شده در طی رویداد مورد مطالعه قرار گرفته است برای این منظور منطقه ای به ابعاد ۱ درجه عرض و ۴ درجه طول جغرافیایی در جنوب ایران انتخاب و اطلاعات زلزله های ثبت شده مربوط به ۶۰ سال گذشته منطقه فوق از کاتالوگ لرزه ای ایران IIEES برداشت شد با تبدیل مقادیر بزرگی زلزله های گزارش شده در کاتالوگ به بزرگی گشتاوری داده های مورد نظر هم مقیاس شده و سپس میزان انرژی آزاد شده طی هر رکورد محاسبه گردید. با در نظر گرفتن زمان وقوع هر رویداد نسبت به زمان مبدا درنظر گرفته شده تحلیل های رگرسیونی انجام و در انتها روابط مناسب میان زمان و انرژی زلزله ارائه شده است.