سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا گلابی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهوا
فریدون رادمنش – استادیار گروه مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید
علی محمد آخوندعلی – استاد گروه مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چم

چکیده:

پارامترهای مختلف اقلیمی نظیر دما، رطوبت و بارندگی در یک محل از عواملی هستند که بر اقلیم آن منطقه تاثیر گذار بوده و شناخت آن ها تعیین کننده اقلیم آن منطقه می باشند. در این مطالعه محاسبات و تحلیل ها برروی ۵ عامل اقلیمی در مقیاس زمانی ماهانه و سالانه به منظور مطالعه تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آبی در شهرهای اهواز، آبادان و دزفول از استان خوزستان با استفاده از آزمونهای من –کندال، پیرسون و اسپیرمن انجام گرفت. نتایج مربوط به عامل مقدار باران در مقیاس ماهانه نشان داد که در هر سه ایستگاه مقدار باران ماهانه در اکثر ماههای سال روند صعودی داشته است. و دمای ماهانه نیز دارای روند صعودی می باشد. و عامل اقلیمی تعداد روزهای بارانی در ایستگاه آبادان روند نزولی و در ایستگاه اهواز و دزفول روند صعودی داشته است. افزایش دما در هر سه ایستگاه باعث تشدید تبخیر و تاثیر بر منابع آبی می شود. با توجه به آثار منفی افزایش درجه حرارت در سطح آب زیرزمینی، رطوبت خاک، میزان آب در لایه های بالایی خاک و …، توجه به روند درجه حرارت به همراه دیگر عوامل اقلیمی می تواند کمک شایانی به حفظ منابع آبی موجود در آینده نماید.