سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صفر معروفی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمود رنجبران معز – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی

چکیده:

یکی ازراه کارهای شناخت تغییرات اقلیم و مدیریت منابع آبی تعیین روندرودخانه ها می باشددراین تحقیق روند تغییرات سالانه فصلی و ماهانه دبی رودخانه های حوضه ابریز کرخه درمحدوده استان کرمانشاه با استفاده ازازمونهای ناپارامتری من کندال و اسپیرمن مورد تحلیل قرارگرفته است بدین منظور از داده های نه ایستگاه هیدرومتری برروی شش رودخانه این حوضه که دارای امار بیشتر ازسی سال می باشد دردوره آبی ۱۳۵۹-۵۸ الی ۸۸-۱۳۸۷ استفاده شد نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که اغلب ایستگاه ها دارای روند نزولی می باشند و فقط رودخانه دینور درایستگاه حیدرآباد درفصل تابستان درهردو آزمون روند مثبت و افزایشی بدست امد که میتواند ناشی ازذوب شدن برفها و تغییرات اقلیمی باشد نتایج این پژوهش می توانددرپیش بینی خشکسالیهای اتی برنامه ریزی آبیاری و مدیریت منابع آب بکاررود.