سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا مصلح – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست
سیدحسین هاشمی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مدیریت پایدار منابع آب نیازمند آگاهی از روند تغییرات کیفیت آب می باشد دراین مقاله تحلیل روند برای داده های EC Á TH ,pH در ۸۰ ایستگاه دردشت دزفول – اندیمشک دردوره آماری ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ با روش من کندال و تابع برآوردگر سن انجام شد نقشه های شیب تغییرات پارامترها با نرم افزار Arc GIS9.3 تهیه شد نتایج نشان داد که در ۷۵ درصد ایستگاه ها روند Ec افزایشی است و کیفیت آب دشت رو به کاهش است همچنین روند کلی دشت به سمت افزایش سختی کل است و در ph هیچگونه روندی مشاهده نشد افزایش EC می تواند با موقعیت چاه های بهره برداری رودخانه آب شور کهنک درغرب دشت دزفول – اندیمشک و مصارف آب و نفوذ فاضلابهای شهر یو روستایی و صنعتی و به ویژه درمناطق قلعه لور، چم گلک و اندیمشک درارتباط باشد همچنین سختی کل درمحدوده چاه های بهره برداری و همچنین نقاط شهریو روستایی افزایش یافته است.