سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا قنبری عدیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
هوشمند عطایی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:

باتوجه به افزایش دما طی سالهای اخیر درطول زمستان موجب گردیده است که نوع ریزش نیز تغییر یابد و بارش ها بیشتر به صورت باران نازل شود طبق آمار بدست آمده دوره های خشک درحال افزایش بوده کهاین موضوع درافزایش تبخیر و تعرق و بالا بردن نیاز آبی جامعه موثر بوده است و از عوامل بحران ناشی از خشکسالی می باشد هدف این تحقیق مطالعه روند تغییرات بارشی استان چهارمحال و بختیاری می باشد محاسبات و تحلیل ها برروی داده های بارشی استان انجام شده است مقطع زمانی مورد مطالعه دراین تحقیق دوره آماری ۵۱ ساله می باشد که بین سالهای ۱۹۶۰تا۲۰۱۰ میلادر را دربردارد که شامل ایستگاه هی کوهرنگ دزک پل زمان خان امام قیس آورگان، لردگان شهرکرد است ابتدا سعی شده است با استفاده از روش من کندال داده ها رتبه بندی شده و تغییرات داده ها شناسایی شود و سپس نوع و زمان تغییرات بررسی گردد.