سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ملکی نژاد – دانشیار دانشگاه یزد
مصطفی هلاکویی – دانشجویان ارشد آبخیزداری
جلال آرخی –

چکیده:

یکی ازروشهای متداول جهت تحلیل سریهای زمانی هیدرولوژی بررسی وجود یا عدم وجود روند درآنها با استفاده از ازمونهای اماری می باشد کاربرد روشهای آماری درتشریح تغییرات ابزاری مفید و کارامد به شمار می آیند کهدراین مطالعه با استفاده از آزمون رتبه ای من کندال تغییرات داده ها شناسایی شد هدف این تحقیق بررسی روند تغییرات رودخانه های حوضه سدگلستان می باشد محاسبات و تحلیل ها برروی میانگین ماهانه فصلی و سالانه دبی جریان و بارندگی دریک مقطع زمانی ۳۶ساله بین سالهای ۱۳۵۴-۱۳۸۹ که شامل رودخانه های گرگان رود گالیکش و تنگراه می باشد انجام گردید نتایج تحقیق نشان میدهد که رودخانه گالیکش بیشترین کاهش روندسالانه را دربین رودخانه های حوضه سدگلستان داشته است و همچنین درفصول بهار و تابستان بیشترین کاهش روند برای رودخانه های گالیکش و تنگراه مشاهده گردید.