سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران شایسته – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
علیرضا ایلدرمی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر
کبری مل حسینی دارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ردپای اکولوژیکی برای اندازه گیری اثر انسان روی محیط زیست و برای سنجش پیشرفت به سمت کاهش این اثر، استفاده می شود. در مقاله حاضر روش های مختلف برآورد ردپای اکولوژیک تحلیل و در نهایت به منظور برآورد ردپای اکولوژیکی شهرها در شرایط متفاوت، پیشنهاداتی شده است.نتایج این مطالعه نشان داد سه روش برای محاسبه ردپای اکولوژیکی شهرها وجود دارد که شامل ترکیب، جزء و مستقیم می باشد. تفاوت های آب و هوایی و شرایط ژئوگرافیکی منجر به تفاوت در برخی فاکتورها و اجزاء روش های محاسبه ردپای اکولوژیکی می شود؛ ولی با توجه به اینکه هدف، ارزیابی و آنالیز وضعیت شهر و منطقه می باشد؛ ردپای اکولوژیکی می تواند بصورت مؤثری، حتی بدون تغییرات اساسی در مدل و تغییرات در برخی فاکتورها و استفاده از روش های تلفیقی حاصل از روش های متداول برآورد، برای ارزیابی پایداری نسبی شهر در برنامه ریزی های مختلف و سیاست ها، بسیار مفید واقع شود.